Služby

Via Magna s.r.o. – kompletné portfólio služieb (.pdf)

Archeologický výskum

 1. Archeologický výskum (.pdf)
 2. Fotografická dokumentácia (.pdf)
 3. Fotogrametria (.pdf)
 4. Geodetické merania (.pdf)

Processing archeologických dát

 1. 3D fotomodelling (.pdf)
 2. Postprocessing DEM (.pdf)
 3. Postprocessing I (.pdf)
 4. Postprocessing II (.pdf)

Odborné poradenstvo:

 • v prípade plánovaných stavebných prácach na známych archeologických lokalitách
 • v prípade, ak počas stavebných prác príde k porušeniu archeologických situácií
 • pri ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva
 • pri vypracovaní vhodných metodických postupov pri vykonávaní archeologických prieskumov a výskumov

Služby pre mestá a obce:

 • spracovávame podklady pre územné rozhodnutia so zameraním na kultúrne pamiatky a archeologické náleziská
 • spracovávame podklady pre tvorbu internetových stránok so zameraním na kultúrne a prírodne dedičstvo
 • ponúkame digitálne spracovanie prezentačnýchtematických máp (vhodné pre interaktívne zobrazenie na internete)

Prednášky, semináre, exkurzie, výlety:

 • organizujeme a zabezpečujeme prednášky a vzdelávacie semináre v oblasti archeológie a histórie (pre pedagogické inštitúcie ponúkame výrazne zľavy)
 • organizujeme a zabezpečujeme odborné exkurzie a výlety so zameraním na spoznávanie známych a menej známych historických a archeologických pamiatok na Slovensku a v Čechách

 Publikačná činnosť:

 • zabezpečujeme prípravu prezentačných publikácií obcí
 • na požiadanie spracujeme miestnu históriu so zameraním na propagáciu a prezentáciu archeologických nálezísk