VIA MAGNA s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá sa profesionálne venuje skúmaniu, ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva. Medzi jej hlavné aktivity patrí vykonávanie archeologického výskumu a prieskumu na základe oprávnenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, taktiež je nositeľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Spoločnosť VIA MAGNA sa rovnako venuje príprave odborných a vzdelávacích publikácií so zameraním na miestnu históriu, organizovaniu prednášok a vzdelávacích seminárov v oblasti archeológie a histórie. Okrem iného zameriava svoju pozornosť na digitálne tematické mapovanie kultúrnych a historických pamiatok alebo archeologických nálezísk a prírodných znamenitostí. Spoločnosť využíva moderné dokumentačné prostriedky predovšetkým fotogrametriu, ako jednu z nových metód pri archeologických výskumoch a ako prostriedok pri dokumentovaní objektov kultúrneho dedičstva, pričom kladie dôraz na tvorbu 3D fotomodelov.