2015

  • Sučany (Sučany – Pod Skalou, rozšírenie a zokruhovanie vodovodu, január 2015, Investor: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., sídlisko, pravek (púchovská kultúra)
  • Nové Mesto Nad Váhom (Budova pre obchod a služby, marec 2015, Investor: Peter Sadovský – PEKOV, kultúrna vrstva a murované architektúry, stredovek, novovek)
  • Pribylina (Prístupová lesná cesta do Žihľavníka, máj 2015, Investor: Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina)
  • Beckovská Vieska (Obytná zóna – Majer Beckovská Vieska – obj. SO 12 Rozšírenie obecného vodovodu, SO 13 prípojky vodovodu, SO 14 Prípojka splaškovej kanalizácie, máj 2015, Investor: Stavoinštalácie s.r.o.)
  • Maršová – Rašov (Bytové domy Maršová-Rašov, máj 2015, Investor: PP system s.r.o.)
  • Gbeľany (CTPark Žilina Gbeľany, jún 2015, Investor: CTP Invest SK, spol. s.r.o.)
  • Nové Mesto Nad Váhom (Zámer realizácie odvodnenia kultúrnej pamiatky, júl 2015, Investor: r.k. cirkev, Farnosť Nové Mesto nad Váhom, Prepozitúra Panny Márie)