2014

 • Trenčianska  Turná (IBV Podlužie, február 2014, Investor: MARKUSREAL s.r.o)
 • Zeleneč (technická infraštruktúra, január 2014, Investor: HORNEX, a.s.)
 • Bratislava (vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, február 2014, Investor: HORNEX, a.s.)
 • Nová Dubnica (Komunikácie – Dopravné napojenia priemyselnej zóny Nová Dubnica, apríl 2014, Investor: Mesto Nová Dubnica)
 • Nededza (Rímskokatolícky kostol na p. č. 39/1, apríl 2014, Investor: Obec Nededza)
 • Poruba (Obec Poruba – v priestore plánovanej VN a NN siete, máj-jún 2014, Investor: COMTEL spol. s.r.o.)
 • Banská Štiavnica (Ul. Kammerhofská – zahustenie TS 477/ts/ b. Štiavnica_kammerhofska, máj 2014, Investor: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.)
 • Beluša (Administratívna budova s dielňou Beluša, Podhorie, máj 2014, Investor: LABANT, spol. s.r.o.)
 • Teplička nad Váhom (obnova NKP Kaštieľ v Tepličke nad Váhom – časť severozápadnej nárožnej veže s priľahlými priestormi na parc. č. 288, jún 2014, Investor: REVKAST, o. z.)
 • Beckov (NKP Kúria Dubnických v Beckove, jún-september 2014, Investor: Kúria Dubnických s.r.o.)
 • Bytča (Výstavba rodinného domu v k. ú. Veľká Bytča, jún 2014, Investor: Daniel Kováčik, Erika Kováčiková)
 • Skalka nad Váhom (Kláštor benediktínov, parc. č. 1245, k. ú. Opatová, okres Trenčín – obnova pamiatky, júl, september-október 2014, Investor: Biskupský úrad Nitra)
 • Trenčianska Turná (kat. úz. Trenčianska Turná, parc. č. 1166/172, máj 2014, Investor: Peter Fábik)
 • Senec (Synagóga v Senci, júl-august 2014, Investor: Bratislavský samosprávny kraj)
 • Beluša-Hloža (Výrobný závod CCN Group Slovakia, s.r.o. Beluša, júl-august 2014, Investor: PROMA s.r.o.)
 • Bratislava (NKP Bratislavský hrad, dom v južnom bastióne, projekt sanácie objektu proti vlhkosti, júl 2014, Investor: Kancelária NR SR)
 • Ovčiarsko (Obytná zóna „Slnečná stráň“ Ovčiarsko, august 2014, Investor: Ing. Milan Bardy)
 • Bobot (Obnovné práce na Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Bobote, august 2014, Investor: Rímskokatolická cirkev, farnosť Bobot)
 • Kremnica (Kláštor Františkánov, Štefánikove námestie v Kremnici, september-október 2014, Investor: Rímskokatolická cirkev, farnosť Kremnica)
 • Trenčianska Turná (IBV Trenčianska Turná – II. etapa, SO – Komunikácia a chodníky, september-október 2014, Investor: MARKUSREAL s.r.o.)
 • Trenčianska Turná (Novostavba rodinných domov Trenčianska Turná, Podlužie, september 2014, Investor: MARKUSREAL s.r.o.)
 • Trenčianska Turná (Novostavba rodinných domov Trenčianska Turná, Podlužie, september 2014, Investor: MARKUSREAL s.r.o.)
 • Martin (Rozšírenie parkovacích plôch pred bytovým domom ul. F. Štefunku 2-8 v Martine, september 2014, Investor: mesto Martin)
 • Nové mesto nad Váhom (Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie s areálom v Novom Meste nad Váhom, október-november 2014, Investor: Rímskokatolická cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom, prepozitúra Panny Márie)
 • Moldava nad Bodvou (ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto, október-november 2014, Investor:TSS GRADE a.s.)
 • Trenčianska Turná (Rodinný dom parc. č. 2139/11, október 2014, Investor: Ing. Patrik Chorvát)
 • Púchov (Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov, december 2014 – 2015, Investor:HASTRA s.r.o.)
 • Veľké Uľany (GOLF RESORT SEDÍN– 18 jamkové golfové ihrisko, december 2014, Investor: TST INVEST a.s.)
 • Veľký Lapáš (IBV Rezidencia, december 2014, Investor: KS GROUP s.r.o.)
 • Bratislava (NKP  Bratislavský hrad – Severná terasa, október 2013 – júl 2014, Investor: Kancelária NR SR)