2013

 • Bratislava V – Rusovce (Rodinný dom, marec 2013, Investor: Ľ. Polák, M. Poláková)
 • Banská Štiavnica (Rekonštrukcia VN kábla z TS 407-409, máj – jún 2013, Investor: SSE-D a.s., Žilina)
 • Rajec (Golf Park Rajec – Charubina – zmena objektu 9 jamkové ihrisko na 18 jamkové ihrisko, jún – júl 2013, Investor: GOLF PARK RAJEC a.s.)
 • Borský Svätý Jur (Agroturistické centrum “Biofarma Tomky”, marec 2013, Investor: Pro Wood a.s)
 • Teplička nad Váhom (Terminál intermodálnej prepravy Žilina, máj – júl 2013, Investor: OHL ŽS a.s.)
 • Dobrá, Opatová, Kubrá (Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, III.etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá, január – september 2013, Investor: TSS Grade a.s.)
 • Nová Dubnica (Obytná zóna Dlhé Diely, apríl 2013, Investor: Nová Dubnica Invest s.r.o.)
 • Dolný Kubín (Čerpacia stanica PHM, máj – júl 2013, Investor: VOMS s.r.o.)
 • Martin (Areál Volkswagen Martin – rozšírenie haly H2, jún 2013, Investor: VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.)
 • Vinohrady nad Váhom (Hala na spracovanie a skladovanie hrozna a vína, jún 2013, Investor: VÍNO CHUDÝ s.r.o.)
 • Bojnice (ul. Rekreačná, VVK, TS a rozšírenie NNK, jún 2013, Investor: Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s.)
 • Topoľčany (Sociálne byty Palanda-36 b.j., júl – november 2013, Investor: mesto Topoľčany)
 • Trenčianske Stankovce (Rozšírenie areálu firmy KVETA, júl 2013, Investor: KVETA s.r.o.)
 • Ľubotice (Ľubotice OS 24 RD SUNEN, júl – august 2013, Investor: SUNEN s.r.o.)
 • Sedmerovec – Pominovec (Obnova NKP r.k. Kostol sv. Jána Krstiteľa, august – september 2013,  Investor: Obec Sedmerovec)
 • Podhradie (Turistická rozhľadňa, august – november 2013, Investor: obec Podhradie)
 • Podhorie (IBV Beluša Podhorie, júl 2013, Investor: Ing. P. Janáček – ELEKTRO)
 • Podhorie (IBV Beluša Podhorie, november 2013, Investor: Prvá púchovská realitná)
 • Gbeľany (Novostavba rodinného domu, august 2013, Investor: Pavol Škovránek, Iveta Škovránková)
 • Martin – Priekopa (Modernizácia tepelnej sústavy Martin-Priekopa, august – október 2013, Investor: Martico a.s.)
 • Skalka nad Váhom (Kláštor benediktínov, parc. č. 1245, k. ú. Opatová, august – december 2013, Investor: Biskupský úrad Nitra)
 • Senec (Synagóga, Mierové námestie č.12, august 2013, Investor: Bratislavský samosprávny kraj)
 • Brezno (Polyfunkčný dom OD Brezno, september – október 2013, Investor: OP CENTRUM s.r.o.)
 • Mojmírovce (Prístavba a stavebné úpravy existujúcich priestorov TJ Mojmírovce, september 2013,  Investor: Michal Švelan)
 • Hadová (k.ú. Banky, Výskum na vedecké a dokumentačné účely, august – september 2013, Investor: Via Magna s.r.o)
 • Martin, OD PRIOR (október 2013, Investor: Obchodné domy PRIOR – stred, a.s.)
 • Bratislavský hrad (Severná terasa, október 2013 – 2014, Investor: NR SR)

 • Archaeological excavations  by VIA MAGNA s.r.o. in 2013
 • Bratislava V – Rusovce, family house, March 2013, Investor: Ľ. Polák, M. Poláková
 • Banská Štiavnica, reconstruction VN cable TS 407-409, May – June 2013, Investor: SSE-D a.s., Žilina
 • Rajec, Golf Park Rajec – Charubina – improvement of 9 hole golf course to 18 hole golf course, June – July 2013, Investor: GOLF PARK RAJEC a.s.
 • Borský Svätý Jur, Agrotourist center “Biofarma Tomky”, March 2013, Investor: Pro Wood a.s
 • Teplička nad Váhom, terminal of intermodal transport Žilina, May – July 2013, Investor: OHL ŽS a.s.
 • Dobrá, Opatová, Kubrá, modernization of railway Nové Mesto nad Váhom – Púchov, III.stage Zlatovce – Trenčianska Teplá, January – September 2013, Investor: TSS Grade a.s.
 • Nová Dubnica, Dlhé Diely, April 2013, Investor: Nová Dubnica Invest s.r.o.
 • Dolný Kubín, gas station PHM, May – July 2013, Investor: VOMS s.r.o.
 • Martin, Volkswagen Martin – extension of hall H2, Juny 2013, Investor: VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
 • Vinohrady nad Váhom, Hall for processing and storage of grapes and wine, June 2013, Investor: VÍNO CHUDÝ s.r.o.
 • Bojnice, ul. Rekreačná, VVK, TS, June 2013, Investor: Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s.
 • Topoľčany, social housing Palanda-36 b.j., July – November 2013, Investor: City of Topoľčany
 • Trenčianske Stankovce, Expansion of area of KVETA, July 2013, Investor: KVETA s.r.o.
 • Ľubotice, Ľubotice OS 24 RD SUNEN, July – August 2013, Investor: SUNEN s.r.o.
 • Sedmerovec – Pominovec, restoration of National Historic Landmark – roman catholic church of St. John the Baptist, August – September 2013,  Investor: Village of Sedmerovec
 • Podhradie,  tourist tower, August – November 2013, Investor: Village of Podhradie
 • Podhorie, IBV Beluša Podhorie, July 2013, Investor: Ing. P. Janáček – ELEKTRO
 • Podhorie, IBV Beluša Podhorie, November 2013, Investor: Prvá púchovská realitná
 • Gbeľany, family house, August 2013, Investor: Pavol Škovránek, Iveta Škovránková
 • Martin – Priekopa, modernization of thermal system Martin-Priekopa, August – October 2013, Investor: Martico a.s.
 • Skalka nad Váhom, Benedictine monastery, parc. č. 1245, Opatová, August – December 2013, Investor: Office of the bishop Nitra
 • Senec, synagogue, Mierové square č.12, August 2013, Investor: Bratislava region
 • Brezno, multifunctional object OD Brezno, September – October 2013, Investor: OP CENTRUM s.r.o.
 • Mojmírovce, construction worky TJ Mojmírovce, September 2013,  Investor: Michal Švelan
 • Hadová (k.ú. Banky), Excavation for scientific and documentation purposes, August – September 2013, Investor: Via Magna s.r.o
 • Martin, OD PRIOR, October 2013, Investor: Obchodné domy PRIOR – stred, a.s.
 • Bratislava Castle – Northern terrace, October 2013 – 2014, Investor: NR SR