2012

 • Nové Mesto nad Váhom (Prestavba a prístavba objektu, stavebné úpravy – búracie práce, Palkovičova 25/3, marec 2012, Investor: IZOTECH Group spol. s.r.o.)
 • Žilina (Archeologický výskum formou sondáže resp. plošného výskumu stavby polyfunkčného domu v Žiline, marec 2012, Investor: INDUSTRA s.r.o.)
 • Veľký Kýr (Areál ELMON SK, apríl 2012, Investor: ELMON SK s.r.o.)
 • Levice – Kalinčiakovo (Kanalizácia Kalinčiakovo, marec – máj 2012, Investor: Mesto Levice)
 • Horný Hričov (Logistické centrum COOP Jednota Žilina, apríl – máj 2012, Investor: COOP Jednota – Logistické centrum, a.s.)
 • Martin – Priekopa (NEOGRAFIA a.s. nový závod Martin – Priekopa, máj – júl 2012, Investor: NEOGRAFIA a.s. Martin)
 • Dolný Štál (Klimatizovaný sklad osiva – Dolný Štál, jún – júl 2012, Investor: obec Dolný Štál)
 • Skalka nad Váhom (NKP – Benediktínske opátstvo, jún – august 2012, Investor: BEŇADIK, n.f.)
 • Ardanovce (nájomný bytový dom 9.b.j. Ardanovce, júl 2012, Investor: STAVECO, s.r.o., Topoľčany)
 • Kláštor pod Znievom (Kláštor pod Znievom – IBV Pri rybníkoch, júl 2012, Investor: STAVEKO-SK, a.s.)
 • Bratislava (Obchodné centrum Saratovská, august 2012, Investor: Dúbravčice s.r.o.,  Bratislava)
 • Banská Bystrica (Pošta Banská Bystrica 1 – vybudovanie osobno-nákladného výťahu, august 2012, Investor: RENOVING, s.r.o.)
 • Martin – Ostredok (vodovod, júl 2012, Investor: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.)
 • Levice (Nízkopodlažná zástavba radových domov a technická infraštruktúra, august 2012, Investor: LK REAL s.r.o.)
 • Topoľčany (Sklad, marec 2012, Investor: FANG-DENT s.r.o.)
 • Trenčín – Zlatovce (Rezidencia Vinohrady 2, jún – júl 2012, Investor: REVICON s.r.o)
 • Sedmerovec (Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Pominovci, august – september 2012, Investor: Obec Sedmerovec)
 • Beluša (Kanalizácia Beluša – rozšírenie v časti ul. Slatinská a ul. Adamyho, II. etapa, júl – november 2012, Investor: Považská vodárenská spoločnosť a.s.)
 • Žilina (Stavebné úpravy a prístavba objektov ul. Kálov č. 1 v Žiline, september 2012, Investor: ENERGODATA, s.r.o.)
 • Veľký Lapáš (IBV 52 rodinných domov pri kaplnke, október 2012, Investor: KS GROUP, s.r.o.)
 • Teplička nad Váhom (Obnova NKP Kaštieľ Teplička nad Váhom – Kaplnka, júl 2012, Investor: Róbert Vydra)
 • Potvorice (Freudenberg – výrobno-skladovacia hala, september – december 2012, Investor: HELIKA, s.r.o.)
 • Čachtice (Obnova NKP Čachtický hrad, jún 2012 – prebieha, Investor: Obec Čachtice)
 • Čachtice (Rekonštrukcia centrálnej zóny v Čachticiach, august – október 2012, Investor: Obec Čachtice)
 • Čachtice (Čachtice – dobudovanie kanalizácie, október 2012 – prebieha, Investor: Obec Čachtice)
 • Martin – Sever (Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovanie teplom – okruhy Severná a Východná, september – október 2012, Investor: Martico, a.s.)
 • Prešov (I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL, júl 2012 – , Investor: HANT BA DS, a.s.)
 • Beluša – Púchov (ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/hod – VI. Etapa ( úsek Beluša – Púchov), august 2012, Investor: OHL ŽS, a.s.)
 • Nové mesto nad Váhom (Obytný súbor Tematínska 2, lokalita č. 103, október – november 2012, Investor: Light4Space s.r.o.)
 • Topoľčany (Obchodná zóna Topoľčany – Bedzianska, september – november 2012, Investor: VIWO, s.r.o.)
 • Prievidza (Cintorín na Mariánskej ulici sektor H, november 2012, Investor: Mesto Prievidza)
 • Kremnica (Kremnica – Rekonštrukcia VN kábla medzi TS 211-213, november 2012, Investor: Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina)
 • Ľubotice (Čerpacia stanica PHM – Šarišské lúky, Bardejovská ul., Ľubotice, máj 2012, Investor: CONCEPT1, s.r.o.)
 • Nové Mesto nad Váhom (Bytový dom č. 1, 2 – obytná zóna Štvrte Selec“ a „ Obytná zóna Štvrte Selec – infraštruktúra, máj – október 2012, Investor: E-RAN&Slovakia spol. s r.o.)
 • Slovenská Ľupča (Splašková kanalizácia a ČOV Slovenská Lupča, júl 2012, Investor: Doprastav, a.s.)

Archaeological excavations  by VIA MAGNA s.r.o. in 2012

 1. Nové Mesto nad Váhom, redevelopment and construction work, Palkovičova 25/3, March 2012, Investor: IZOTECH Group spol. s.r.o.
 2. Žilina, multifunctional house, March 2012, Investor: INDUSTRA s.r.o.
 3. Veľký Kýr, Areál ELMON SK, April 2012, Investor: ELMON SK s.r.o.
 4. Levice – Kalinčiakovo, sewerage Kalinčiakovo, March – May 2012, Investor: City of Levice
 5. Horný Hričov, logistic center COOP Jednota Žilina, April – May 2012, Investor: COOP Jednota – Logistické centrum, a.s.
 6. Martin – Priekopa, NEOGRAFIA a.s. nový závod Martin – Priekopa, May – July 2012, Investor: NEOGRAFIA a.s. Martin
 7. Dolný Štál, air-conditioned warehouse – Dolný Štál, June – July 2012, Investor: Village of Dolný Štál
 8. Skalka nad Váhom, NKP – Benedictine Abbey, June – August 2012, Investor: BEŇADIK, n.f.
 9. Ardanovce, rental appartments 9.b.j. Ardanovce, July 2012, Investor: STAVECO, s.r.o., Topoľčany
 10. Kláštor pod Znievom, Kláštor pod Znievom – IBV Pri rybníkoch, July 2012, Investor: STAVEKO-SK, a.s.
 11. Bratislava, Shopping center Saratovská, August 2012, Investor: Dúbravčice s.r.o.,  Bratislava
 12. Banská Bystrica, Post Banská Bystrica 1, August 2012, Investor: RENOVING, s.r.o.
 13. Martin – Ostredok, water supply, July 2012, Investor: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
 14. Levice, townhouses and technical infrastructure, August 2012, Investor: LK REAL s.r.o.
 15. Topoľčany, Warehouse, March 2012, Investor: FANG-DENT s.r.o.
 16. Trenčín – Zlatovce, Residence Vinohrady 2, June – July 2012, Investor: REVICON s.r.o
 17. Sedmerovec, roman catholic church of St. John the Baptist in Pominovec, August – September 2012, Investor: City of Sedmerovec
 18. Beluša, Sewerage Beluša II. stage, July – November 2012, Investor: Považská vodárenská spoločnosť a.s.
 19. Žilina, construction work Lane Kálov č. 1 in Žilina, September 2012, Investor: ENERGODATA, s.r.o.
 20. Veľký Lapáš, IBV 52 family houses by chapel, October 2012, Investor: KS GROUP, s.r.o.
 21. Teplička nad Váhom, restoration of National Historic Landmark,  Manor-house Teplička nad Váhom – Chapel, July 2012, Investor: Róbert Vydra
 22. Potvorice, Freudenberg warehouse, September – December 2012, Investor: HELIKA, s.r.o.
 23. Čachtice,  restoration of National Historic Landmark Čachtice castle, June 2012 – 2013, Investor: Obec Čachtice
 24. Čachtice, reconstruction of  central zone in Čachtice, August – October 2012, Investor: City of Čachtice
 25. Čachtice, Čachtice – completion of sewer, October 2012, Investor: City of Čachtice
 26. Martin – Sever, reconstruction and modernization – Severná a Východná, September – October 2012, Investor: Martico, a.s.
 27. Prešov, I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL, July 2012 – , Investor: HANT BA DS, a.s.
 28. Beluša – Púchov, ŽSR, modernization of railway Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 to 160km/hod – VI. stage (segment Beluša – Púchov), August 2012, Investor: OHL ŽS, a.s.
 29. Nové mesto nad Váhom, Tematínska 2, locality č. 103, October – November 2012, Investor: Light4Space s.r.o.
 30. Topoľčany, Business zone Topoľčany – Bedzianska, September – November 2012, Investor: VIWO, s.r.o.
 31. Prievidza, Cemetery on Mariánska Lane, sector H, November 2012, Investor: Mesto Prievidza
 32. Kremnica, Kremnica – reconstruction of VN cable between TS 211-213, November 2012, Investor: Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina
 33. Ľubotice, gas station PHM – Šarišské lúky, Bardejovská ul., Ľubotice, May 2012, Investor: CONCEPT1, s.r.o.
 34. Nové Mesto nad Váhom, Appartment building č. 1, 2 – settlement zone Štvrte Selec“,  May – October 2012, Investor: E-RAN&Slovakia spol. s r.o.
 35. Slovenská Ľupča, sewerage and sewage treatment plant Slovenská Lupča, July 2012, Investor: Doprastav, a.s.