2011

 • Výskum pri výstavbe 16-tich fotovoltaických elektrárni (rôzne lokality) (marec – apríl 2011, Investor: ELVOSOLAR a.s.)
 • Trnové (záchrana NKP – dreveného rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Trnovom, február – marec 2011, Investor: DUBAY Co., s.r.o.)
 • Galovany I. (stavba fotovoltaickej elektrárne G2 a VN prípojka, február 2011, Investor: TATRA SPC19, s.r.o.)
 • Trenčín (rekonštrukcia Hotela Tatra v Trenčíne, máj 2011, Investor: SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o.)
 • Horný Liptov (kanalizácia a ČOV Východná, Hybe, Važec, marec 2011, Investor: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.)
 • Lutila (revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lutila, Investor obec Lutila)
 • Holíč (Polyfunkčné objekty – novostavba, Radové garáže – novostavba, – II. časť,  marec – apríl 2011, Investor: Jaroslav Iglár)
 • Galovany II. (stavba fotovoltaickej elektrárne G1 a VN prípojka, február 2011, Investor: TATRA SPC19, s.r.o.)
 • Senica – Kunov (Rodinný dom, apríl – jún 2011, Investor: Róbert Hruška)
 • Dolný Kubín (rekonštrukcia námestia P.O. Hviezdoslava – II. etapa, apríl – jún 2011, Investor: Mesto Dolný Kubín)
 • Prievidza (modernizácia Piaristickej spojenej školy – telocvičňa, máj 2011, Investor: Rehoľa Piaristov na Slovensku Kolégium Piatistov)
 • Bojnice (rekonštrukcia IS. Hurbanovo námestie, Bojnice, máj – august 2011, Investor: mesto Bojnice)
 • Ladomerská Vieska (revitalizácia námestia obce L.V. – časť Ladomer, máj 2011, Investor: Obec Ladomerská Vieska)
 • Martin – Košuty II (bytový objekt A2- 24 b.j.,  máj – jún 2011, Investor: Slovpanel a.s)
 • Odkanalizovanie Papradnianskej doliny (september 2011, Investor: Považská vodárenská spoločnosť)
 • Nededza (priemyselná zóna Nededza, jún 2011 – trvá, Investor: Obec Nededza)
 • Trenčín (Polyfunkčný objekt COLD,  jún 2011, Investor: Peter Čapák – COLDservis)
 • Prievidza (Pešia zóna A. Hlinku v Prievidzi, júl 2011 – trvá, Investor: Mesto Prievidza)
 • Sklabiňa (obnova NKP –severozápadná bašta vstupného Predhradia III., júl – august 2011, Investor: Castrum Sclabana, s.r.o.)
 • Kremnica (rekonštrukcia VN kábla 350 medzi 350/ts/201 a 350/úv/32, august 2011- trvá, Investor: Elektroenergetické montáže, a.s.)
 • Hliník nad Hronom (kanalizácia a rekonštrukcia ČOV, august 2011 – trvá, Investor: Obec Hliník nad Hronom)
 • Svederník (IBV – Svederník, august 2011 – trvá, Investor: BEL – HOUSE, a.s.)
 • Trenčín (Rezidenčný komplex a štvrť ul. Olbrachtová, komunikácia a inž. siete rezidenčný štvrť Záhrady, august 2011, Investor: Ing. Róbert Lifka)
 • Detva (rekonštrukcia námestia SNP v Detve, august 2011, Investor: Mesto Detva)