Personália

Dr. Milan Horňák
konateľ/archeológ
Špecializácia: doba bronzová priestorová a krajinná archeológia, GIS, metodológia archeologických výskumov a prieskumov
životopis
Mgr. Ján Zachar
archeológ
Špecializácia: doba laténska, stredovek, urbánna archeológia, metodológia archeologických výskumov a prieskumov
Mgr. Andrej Žitňan
archeológ
Špecializácia: doba kamenná, metodológia archeologických výskumov a prieskumov
Mgr. Jana Stehlíková
archeológ
Špecializácia: včasnostredoveká keramika, stredovek, metodológia archeologických výskumov a prieskumov
životopis
Mgr. Veronika Kvietková
archeológ
Špecializácia: doba rímska, analýzy nálezov textilu v prehistorickom období, metodika terénneho výskumu
životopis
Mgr. Zuzana Rejdovianová
archeológ
Špecializácia: archeologická teória, 3D vizualizácia, metodológia archeologických výskumov a prieskumov
Mgr. Ivan Kolčák
geograf
Špecializácia: zber a spracovanie priestorových geograficko – informačných údajov, počítačové spracovanie grafických údajov
životopis
Mgr. Lukáš Vlček, PhD.
geológ
Špecializácia: litológia a tektonika, speleológia a montánna geológia, výskum podzemných priestorov, geomorfológia a zmeny krajiny
životopis