Kontakt

Názov spoločnosti:   VIA MAGNA s.r.o.

Sídlo:                           Nábrežná 2, 038 61 Vrútky

IČO:                             36 379 379

DIČ:                             2021380823

Kontaktná osoba:     Dr. Milan Horňák

Tel:                              00421 0908 692 815

E-mail:                        mhornak@viamagna.eu.sk

Konatelia:                  Ing. Adrián Ambruš                                      

                                    Dr. Milan Horňák