conpra logo

www.conpra.eu

CONPRA je medzinárodný projekt financovaný zo zdrojov EÚ, v rámci programu Marie Curie (granty na profesijnú integráciu). Hlavným koordinátorom celého projektu je spoločnosť VIA MAGNA s.r.o. Projekt CONPRA spája 4 partnerov (2 univerzity a 2 malé a stredné podniky) zo štyroch rôznych krajín (Slovinsko, Slovensko, Česká republika a Srbsko), ktoré sú považované za popredné inštitúcie v oblastiach ich odbornej znalosti vo svojich krajinách. Medzi jednotlivými partnermi je vysoká úroveň komplementárnosti. Každý z nich disponuje jedinečnými znalosťami, technikou, technológiami a postupmi, ktoré buď chýbajú, alebo sú menej vyvinuté u zvyšných partnerov. Úlohou projektu je odpovedať na niektoré zásadné problémy archeológie v oblasti ekonomických a technologických podmienok rozvíjajúcich sa trhov. Hlavnou výzvou je posilnenie kapacity MSP, aby dokázali čeliť novým a meniacim sa podmienkam v jednotlivých krajinách a posilnenie akademickej obce k väčšej konkurencieschopnosti v tejto oblasti.

Každý z partnerov CONPRA bude koordinovať výskumnú prácu v jednom pracovnom balíku. Ich cieľom je zapojiť hosťujúcich výskumníkov do prebiehajúcich projektov, ktoré im umožnia získať nové znalosti a schopnosti, ako aj výmena skúsených vedeckých pracovníkov, ktorí by následne pomáhali domácim partnerským inštitúciám. Výsledkom každého pracovného balíčka bude manuál, ktorý bude obsahovať znalosti, skúsenosti, odskúšané metodológie a techniky konkrétnych odvetví archeológie. Projekt a jeho výstupy pozitívne ovplyvnia kvalitu výskumu všetkých zúčastnených partnerov, hlavne ich možnosti a kapacity pri plnení výskumných úloh a projektov.